Informasjon om Rawfoodshops behandling av dine personopplysninger

Rawfoodshop beskytter personvernet ditt. Dette betyr f.eks. at vi er åpne om hva vi gjør med dine personopplysninger, at vi ikke selger dine personopplysninger til andre selskaper og at vi overholder gjeldende databeskyttelsesbestemmelser.

Nedenfor beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvilke rettigheter du har, hva du skal gjøre hvis du har spørsmål, etc. Du kan klikke på den detaljerte informasjonen lenger ned for å lese mer om hva som gjelder for deg som kunde og for deg som også er kundeklubbmedlem.

 • Hvem er ansvarlig for personopplysninger?

  Rawfoodshop Scandinavia AB, org.nr 556857-3165, (Rawfoodshop) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger Hvilken type personopplysninger behandler vi om deg? Hvilke personopplysninger vi behandler avhenger av om du er kunde eller også en kundeklubbmedlem, se mer i detaljert informasjon lenger ned.

 • Til hvilke formål behandles dine personopplysninger?

  Vi behandler dine personopplysninger til ulike formål, se mer i den detaljerte informasjonen nedenfor. For deg som er kundeklubbmedlem er det viktig å forstå at Rawfoodshop f.eks. behandler kjøpshistorikken din og søke- og brukeratferden din på nettstedet vårt for å anbefale andre produkter som vi tror du også kan være interessert i og for å rette personlige tilbud til deg.

 • Hvilke rettigheter har du og hvordan gjør du det?

  Du har visse rettigheter angående vår behandling av dine personopplysninger. Kontakt Rawfoodshop via vår kundeservice support@rawfoodshop.se. Du kan lese mer om dine rettigheter nedenfor.

  Rett til innsyn

  Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall motta visse opplysninger om f.eks. hvorfor vi behandler dataene og hvor lenge vi lagrer dem. Du har også rett til å motta en kopi av alle dine personopplysninger.

  Rett til retting

  Du har rett til å få uriktige og ufullstendige personopplysninger om deg selv rettet.

  Rett til sletting og begrensning

  I noen tilfeller har du rett til å få slettet dine personopplysninger, f.eks. dersom det ikke er rettslig grunnlag for behandlingen eller vi ikke lenger trenger personopplysningene. Under visse betingelser kan du ha rett til å be om at vi begrenser vår behandling til lagring av dine data og ikke bruker dem på annen måte, f.eks. hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene, men du trenger dem for å hevde din rett i retten.

  Rett til å protestere

  Ettersom vi behandler personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål, har du rett til å protestere. Vi vil da slutte med direkte markedsføring. Du har også rett til å protestere mot behandling basert på en legitim interesse. Under den detaljerte informasjonen nedenfor om kunder vil du se hva våre legitime interesser er.

  Rett til dataportabilitet

  Når vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, eller med støtte fra ditt samtykke, har du rett til såkalt dataportabilitet. Dette betyr at du kan få dine personopplysninger i et strukturert og maskinlesbart format som lar deg flytte dine personopplysninger. I motsetning til innsynsretten er kun slike personopplysninger inkludert som du selv har gitt oss.

 • Hva gjør du hvis du har spørsmål og klager?

  Hvis du har spørsmål om vår håndtering av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice på support@rawfoodshop.se. Du kan sende en e-post med spørsmål om dine rettigheter eller andre spørsmål om hvordan vi jobber med databeskyttelse. Du har også alltid retten til å sende inn en klage eller varsling om brudd på gjeldende databeskyttelsesregler til det svenske datatilsynet (tidligere det svenske datatilsynet)

 • Hva skjer hvis vi endrer håndteringen av personopplysninger?

  Hvis vi f.eks. bør begynne å behandle dine personopplysninger til nye formål, samle inn mer data eller dele dine data med nye selskaper, vil du motta informasjon om dette fra oss. Den siste versjonen av informasjonen er alltid publisert på www.rawfoodshop.se

 • Hvilken type personopplysninger behandler vi om deg?

  Informasjonen vi behandler om deg er navn, adresse, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, mobilnummer, kjøpshistorikk, kundesegment, produktutvalg, søk og brukeratferd på nettsiden vår, kundenummer, ordrenummer, IP-adresse og din kommunikasjon med oss.

 • Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger?
  Vi bruker dine personopplysninger for å administrere kjøpet ditt på vår side, dette inkluderer behandling av dine bestillinger, returer og klager Juridisk grunnlag for denne behandlingen: kontrakt Vi bruker dine personopplysninger til å sende deg varsler om leveringsstatus eller i tilfelle problemer med levering av artiklene dine. Juridisk grunnlag for denne behandlingen: kontrakt Vi bruker dine personopplysninger til å administrere betalingene dine. Juridisk grunnlag for denne behandlingen: kontrakt Vi ønsker å tilby deg ulike betalingsalternativer og vil foreta en analyse av hvilke betalingsalternativer som er tilgjengelige for deg samt din betalingshistorikk og kredittsjekker Juridisk grunnlag for denne behandlingen: kontrakt Vi bruker dine personopplysninger til å håndtere henvendelser fra deg via vår kundeservice, via e-post, vår chat-funksjon, telefon og sosiale medier Juridisk grunnlag for dette behandling: kontrakt Vi bruker dine personopplysninger til å håndtere garantisaker og klager angående produkter. Juridisk grunnlag for behandling: kontrakt. Vi bruker dine personopplysninger for å identifisere deg og bekrefte at du er i den lovbestemte aldersgrensen for å foreta kjøp på nettstedet vårt. Rettslig grunnlag for denne behandlingen: juridisk forpliktelse. Vi bruker dine personopplysninger for å bekrefte adressen din hos ekstern partner. Rettslig grunnlag for denne behandlingen: interesseavveining Vi bruker dine personopplysninger til å sende deg nyhetsbrev og tilbud. Juridisk grunnlag for denne behandlingen: balansering av interesserVi kan bruke dine personopplysninger for å oppfylle kravene i lover, rettsavgjørelser og myndighetsavgjørelser. Rettslig grunnlag for denne behandlingen: juridisk forpliktelse.
 • Hvor lenge lagrer vi dataene dine?

  Dine personopplysninger lagres aldri lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning For å oppfylle våre forpliktelser under og etter ditt kjøp av et produkt: tre år fra ditt siste kjøp For markedsføring og kundeservicekontakt basert på interesseavveining: tolv måneder fra ditt siste kjøp For regnskap: syv år pluss inneværende år i henhold til gjeldende lovgivning For alle juridiske forpliktelser lagres dataene så lenge dette er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning.

 • Hvor er personopplysningene hentet fra?

  Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg når du foretar et kjøp, kontakter oss osv.

 • Er det frivillig å oppgi personopplysningene dine?

  Alle dine personopplysninger unntatt "firma" og "lagrede kredittkort" kreves for at du skal kunne foreta et kjøp på vår side.

  Vi deler dine personopplysninger med selskaper som leverer betalingsløsninger, levering av dine produkter, markedsføringsrelaterte tjenester for oss , f.eks. å administrere og formidle utsendelser og tilbud, samt IT-relaterte tjenester, f.eks. lagring og vedlikehold.

  Tjenesteselskapene kan kun behandle dine personopplysninger i henhold til våre instruksjoner og kan ikke brukes til egne formål Mottakerne av dine personopplysninger er innenfor EU/EØS.

Logg inn
Fikk du rett?